عدد آخرین بازیکن برنامه استقلال استقلال تهران

عدد: آخرین بازیکن برنامه استقلال استقلال تهران استقلال یعقوب کریمی مدیر برنامه بازیکن استقلال

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی آن هم با حداقل ١٢سال تاخیر , این از انگشت‌شمار حرف‌های آقای قالیباف است که درست گفته

جدا شدن برخي صورت ها از جمنا و دور شدن رييسي از جمنا نشانه چيست؟ آيا اين تشكل مي تواند منجر به وحدت اصولگرايان شود؟

آن هم با حداقل ١٢سال تاخیر , این از انگشت‌شمار حرف‌های آقای قالیباف است که درست گفته

این از انگشت شمار حرف های آقای قالیباف است که درست گفته؛ آن هم با حداقل ١٢سال تاخیر

عبارات مهم : استفاده

روزنامه اعتماد با محمدمهاجری در باره “جمنا” مصاحبه ای انجام داده است.

آن هم با حداقل ١٢سال تاخیر , این از انگشت‌شمار حرف‌های آقای قالیباف است که درست گفته

بخشی از این مصاحبه را می خوانید:

جدا شدن برخي صورت ها از جمنا و دور شدن رييسي از جمنا نشانه چيست؟ آيا اين تشكل مي تواند منجر به وحدت اصولگرايان شود؟

تشكيلات جمنا از ابتدا هم يك تشكل جدي نبود. به بيان درست تر، اصولگرايان اصلا آن را جدي نگرفتند. ترجيح مي دهم به جاي تشكل و تشكيلات از واژه دكان و مغازه استفاده كنم. يعني جمنا يك مغازه موقت و فصلي بود براي انتخابات رياست جمهوري. تركيب شوراي مركزي آن از ابتدا نشان مي داد قرار نيست كاري كنند. منهاي يكي دو نفر از اعضاي شورا كه ترديد ندارم توي رودربايستي ديگران عضو شوراي مركزي شده است بودند، ساير اعضا نه وزني در فضاي سياسي كشور داشتند و نه در بين اصولگرايان از جايگاه قابل ذكري برخوردار بودند.

جدا شدن برخي صورت ها از جمنا و دور شدن رييسي از جمنا نشانه چيست؟ آيا اين تشكل مي تواند منجر به وحدت اصولگرايان شود؟

در غيرجدي و ناكارآمدبودن جمنا همين بس كه نه آقاي رييسي براي آن مايه گذاشت نه آقاي قاليباف. با اين حال جمنا دورهمي هاي خودش را برگزار كرد و نتيجه كارش هم كمترين تاثيري در نتيجه انتخابات نداشت. اگر جمنا نبود چه بسا راي آقاي رييسي قدري بيشتر هم مي شد. راجع به آينده جمنا و نقشي كه در انتخابات آينده مي تواند داشته باشد بايد به گذشته اش مراجعه كرد و به نظر من اين تاثير نزديك به صفر خواهد بود. ضمن اينكه اصولگرايان عادت ندارند از يك تشكل فصلي در ٢ فصل استفاده كنند. وقتي مي شود يك تشكل فصلي ديگر درست كرد، اصراري بر حفظ تشكل ناكارآمد ندارند.

چقدر از جدايي صورت ها از جمنا ناشي از مشكلات مالي اين تشكل است؟

من از پرسشها مالي جمنا خبر ندارم و نمي دانم مشكل دارند يا نه. ولی فكر مي كنم اگر براق و روشن بگويند در انتخابات پارسال چقدر خرج كردند و از كجا درآمد داشتند خدمت بزرگي به جريان اصولگرايي كرده اند.

بهترين راه پيش پاي اصولگرايان در انتخابات آتي براي توفيق چيست؟

آن هم با حداقل ١٢سال تاخیر , این از انگشت‌شمار حرف‌های آقای قالیباف است که درست گفته

اصولگرايان بايد بدون وحشت از جناح رقيب به «خودانتقادي صريح» بپردازند و همه غلط های سال هاي گذشته خود را مرور كنند. به اين ترتيب قادر خواهند بود با بدنه فكري و نخبگي جامعه آشتي كنند و پيروزي را براي بعد از چنين اقدامي برنامه ريزي كنند.در غير اين صورت پيشنهادم اين است كه چندسالي به خودشان مرخصي و استراحت بدهند تا جريان جوان تر و خردمندتري زمام كار را در دست بگيرد.

قاليباف قبلا نقد كرده بود كه راس تصميم گيري اصولگرايان دچار اختلال هست. موافق هستيد؟

اين از انگشت شمار حرف هاي آقاي قاليباف است كه درست گفته؛ آن هم با حداقل ١٢سال تاخير.

جدا شدن برخي صورت ها از جمنا و دور شدن رييسي از جمنا نشانه چيست؟ آيا اين تشكل مي تواند منجر به وحدت اصولگرايان شود؟

واژه های کلیدی: استفاده | انتخابات | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog