عدد آخرین بازیکن برنامه استقلال استقلال تهران

عدد: آخرین بازیکن برنامه استقلال استقلال تهران استقلال یعقوب کریمی مدیر برنامه بازیکن استقلال

گت بلاگز اخبار پزشکی تنها یک جهش جهت سرطانی شدن یک سلول کافیست!

محققان در انگلستان طی انجام یک پژوهش تازه جهت نخستین بار به بررسی تعداد جهش‌های ژنی پرداخته‌اند که باعث تبدیل شدن هر سلول به یک سلول سرطانی در سرطان‌های متفاوت

تنها یک جهش جهت سرطانی شدن یک سلول کافیست!

تنها یک جهش جهت سرطانی شدن یک سلول کافیست!

عبارات مهم : تبدیل

محققان در انگلستان طی انجام یک پژوهش تازه جهت نخستین بار به بررسی تعداد جهش های ژنی پرداخته اند که باعث تبدیل شدن هر سلول به یک سلول سرطانی در سرطان های متفاوت می شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس آلرت، در حالی که موتاسیون ها(جهش های سلولی) جهت ارگانیسم ها به ندرت بافایده هستند، می توانند جهت سلول هایی که در بدن ما خارج از کنترل تکامل می یابند مضر و خطرناک باشند.

تنها یک جهش جهت سرطانی شدن یک سلول کافیست!

محققان “موسسه ولکام تراست سانگر” ( Wellcome Trust Sanger Institute ) در این پژوهش تازه به بررسی جهش های متفاوت و اینکه کدامیک از آنها به سرطانی شدن سلول منجر می شوند پرداختند.

آنها دریافتند که بین 1 تا 10 جهش جهت هر سلول کافی است تا از بافایده به مضر و سرطانی تبدیل شود.

محققان در انگلستان طی انجام یک پژوهش تازه جهت نخستین بار به بررسی تعداد جهش‌های ژنی پرداخته‌اند که باعث تبدیل شدن هر سلول به یک سلول سرطانی در سرطان‌های متفاوت

محققان جهت درک اینکه دقیقا چه نوع جهش هایی باعث تبدیل سلول ها به سلول های سرطانی می شوند،7600 تومور که در 29 نوع سرطان بوجود آمدند را مورد بررسی قرار دادند.

آنها انواع تغییرات ژنتیکی موجود در تومورها را با تغییراتی که در بافت های سالم رخ می دهد مقایسه کردند.

در ظاهر تکامل عادی یک گونه و گسترش یافتن آن به صورت سرطانی، با هم وجوه مشترکی دارند، لیکن هر دوی اینها نتیجه تغییراتی هستند که در آن خود را تکثیر و کپی می کنند.

تنها یک جهش جهت سرطانی شدن یک سلول کافیست!

اما این تحقیق تازه نشان دهنده تفاوت های معنی داری است.

در بعضی گونه ها این جهش ها باعث ایجاد تغییرات فیزیکی و ایجاد اختلال در بعضی فرآیندهای بیولوژیکی می شوند.

محققان در انگلستان طی انجام یک پژوهش تازه جهت نخستین بار به بررسی تعداد جهش‌های ژنی پرداخته‌اند که باعث تبدیل شدن هر سلول به یک سلول سرطانی در سرطان‌های متفاوت

این بدان معنی است که جهش ها هر لحظه هم نمی توانند مثبت و بافایده باشند لیکن باعث تکثیر بیش از حد سلول می شوند.

از سوی دیگر، بعضی سلول ها در بدن ذاتا میل به به تحمل جهش هایی دارند که به ارث برده شده است و فاجعه بار خواهند بود.

تنها یک جهش جهت سرطانی شدن یک سلول کافیست!

ژن های جهش یافته سرطانی یا آنکوژن ها معمولا مسئولیت های مختلفی را در بافت های سالم به عهده دارند.

آنکوژن ها یا ژن های تومورزا، ژن های عوض کردن یافته ای هستند که در حالت عادی پروتئین هایی را که در کنترل رشد و تکثیر سلول ها نقش دارند، بیان می کنند.

این ژن ها در حالت عادی پروتوانکوژن نامیده می شوند. ولی در صورت بروز جهش در پروتوانکوژن ها، آن ها به آنکوژن ها تبدیل می شوند. آنکوژن ها باعث بروز سرطان می شوند.

تغییرات بوجود آمده در این ژن ها،پتانسیل های معمولی آنها را عوض کردن و زیاد کردن داده و بدینسان کنترل تکثیر سلول ها جهت بدن سخت می شود.

ژن های دیگر که معمولا جهت سرکوب این تکثیر بی رویه استفاده شده است و ژن های سرکوب کننده تومور نام دارند نیز در برابر این جهش شکست خورده و کنترل تکثیر سلول های سرطانی از دستشان خارج می شود.

در حالی که محققان اطلاعات زیادی در مورد اینکه چگونه سرطان ها به طور کلی تکامل یافته دارند و نقش بسیاری از ژنهای خاص را درک کرده اند، هنوز نقاط مبهمی در مورد نقش آنکوژن ها و ژن های سرکوب کننده تومور جهت آنها وجود دارد.

“پیتر کمپبل” از موسسه “ولکام تراست سانگر” اظهار کرد:”ما در این پژوهش به یک پرسش در زمینه تحقیقات سرطان که از دهه 1950 مورد بحث قرار گرفته هست، پاسخ داده ایم که: “چند جهش جهت یک سلول طبیعی در جهت تبدیل شدن به سلول سرطانی مورد نیاز است؟”

محققان با مقایسه سرطان های متفاوت در سنین خاص، به درک نسبتا مبهمی رسیده و استدلال می کنند که بعضی از تومورها چندین سال وقت نیاز دارند تا موتاسیون های کافی در آنها رخ بدهد.

اما در این پژوهش جهت نخستین بار اعداد دقیقی ارائه شده است و متاسفانه این اعداد به نحوه تکان دهنده ای پایین است.

برای مثال جهت تبدیل یک سلول سالم به سلول سرطانی کبد، در حدود 4 جهش کافی هست. این در حالی است که سرطان های کولورکتال به طور معمول نیازمند 10 موتاسیون یا زیاد هستند.

عجیب و ناراحت کننده تر این که جهت شروع روند سرطان تیروئید مرحله یک، تنها یک جهش کافی است.

محققان این پژوهش با فهرست بندی ژن ها، توانستند بینش هایی در مورد چگونگی دسترسی به لیست کامل ژن های سرطانی به دست آورند.

یکی از محققان این پژوهش اظهار کرد: “در این تحقیق، ما نشان دادیم که حدود نیمی از این جهش های کلیدی که باعث سرطان می شوند، در ژن هایی رخ می دهند که هنوز به عنوان ژن های سرطانی آشنا نشده اند.””در حال حاضر در مورد بااهمیت ترین ژن های دخیل در سرطان، بینش های زیادی وجود دارد، ولی ژن های زیادی نیز وجود دارد که هنوز کشف نشده اند.”

“خوشبختانه تحقیقاتی مانند این پژوهش جدید، جهت ما حکم سکوی پرتابی به سوی یافتن آنها را دارد.”

این پژوهش در مجله Cell انتشار یافته است.

واژه های کلیدی: تبدیل | کنترل | محققان | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog